Under vecka 6 är våra riksdagsledamöter lediga från Riksdagen. Vi passade på och bjöd in till samtal och möte med berörda markägare på temat "Kraftledningar". LRF Västra Götaland anser att alla ledningar ska markförläggas. Måndagen den 6 februari träffade vi Emma Norén från Miljöpartiet, där vi bl a belyste politikens mod att ta till sig ny teknik och beakta luftledningarnas konsekvenser för samhället. Såsom störningar pga av väder, terrorister, påverkan på lokalisering av företag och bostäder, landskapsbilden, osv.

Dagen efter besökte vi Per och Anita Ekwalls gård i Östra Stenshult, Frändefors, tillsammans med Lars Tysklind, Liberalerna. Vi resonerade kring vad marksnål teknik innebär, vikten av samhällsekonomiska konsekvensanalyser, möjlighet till vinstdelning samt politikens roll via statlig styrning. Det blev bra promenad i skogen där konsekvenserna av breda kraftledningsgator blev mycket tydliga.

Se Monica Didrikssons mobilfilm från träffen med Lars Tysklind >>

Sammantaget bra samtal men här måste vi arbeta TILLSAMMANS i hela LRF-organisationen för att få till stånd ändringar i myndigheters regleringsbrev och statliga företags ägardirektiv. Tekniken för att markförlägga både likström-och växelströmskabel har utvecklats rejält under det senaste decenniet!

Vi hade också ett möte med den nya riksdagsledamoten Petra Ekerum, Socialdemokraterna, för att berätta om de gröna näringarna och LRF. Även hon fick information om LRFs syn på kraftledningar.

Förutom undertecknad medverkade Birgit Jönsson, verksamhetsutvecklare inom äganderätt och Clara Hyltbäck, kommunikatör.

Monica Didriksson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, monika.didriksson@gmail.com