LRF Ungdomen Värmland gjorde en trevlig inledning av konferensen, inledningen bestod av dans, sång, och musik, en bra start. Susan Larsson från LRF Ungdomens riksstyrelse informerade om riksstämman 2017. Susan Larsson berättade att stämman kommer använda sig av ett digitalt verktyg som gör det möjligt att ha igång flera diskussioner samtidigt under hela stämman, årets tema på stämman är ”att vara ung och dum”. Vi fick en bra bild av hur riksstämman kommer att gå till.

Sara Wallemyr representerade valberedningen för LRF Ungdomens riksstyrelse. Sara Wallemyr berättade om de nominerade till LRF Ungdomens riksstyrelse, det är totalt fem stycken som kommer att lämna sitt uppdrag i LRF ungdomens riksstyrelse, dessa kommer att ersättas av fem nya, det blev bra diskussioner om valberedningens förslag.

Kontentan av diskussionerna blev att det inte är lätt för valberedningen att bereda en riksstyrelse som har olika kompetenser inom näringen, nominera folk från norr till söder, och hitta personer som verkligen har ett stort engagemang för just LRF Ungdomen.

Totalt har 18 motioner inkommit till riksstämman som diskuterades under konferensen. Vi diskuterade motionerna gruppvis och så summerade hela mötet motionerna. Motionsgenomgången var lyckad, bra fart på diskussionerna, bra tankar och idéer från oss alla. Motionsgenomgången blev den sista punkten på fredagens möte.

Kvällen bjöd på finmiddag med god mat, sång, musikquiz och avtackning av LRF Ungdomen Skaraborgs ordförande Emilia Astrenius Widerström. Hemlig aktivitet stod på programmet, bastu och bad var mycket uppskattat. En och annan öl gick ner när vi bastade och badade kan jag meddela.

Lördagen började med att brandlarmet gick, men som tur var brann det inte. Vi fick en föreläsning om skog, Björn Nyström, lärare från Gammelkroppa skogsskola, berättade om genteknikens möjligheter inom skogsnäringen. Restprodukten från massabruket kunde man processa, denna process resulterade i en ”fibergelé”. Mycket som man kan tillverka av plast kunde man tillverka av denna ”fibergelé. Föredraget var mycket intressant och lärorikt, Björn Nyström fick flera applåder av oss.

Konferensen var lyckad, vi förtroendevalda fick chansen att lära känna varandra bättre, det var extra kul att träffa styrelserna från de andra distrikten.

Slutligen så vill jag framföra ett stort tack till LRF Ungdomen i Värmland för en bra konferens, tack till alla styrelseledamöterna som var där.

Väl mött!

Johan Larm
LRF Ungdomen Skaraborg, johanlarm28@hotmail.com