Eftersom bara hälften av det nötkött som vi äter i Sverige är producerat här och det finns en större efterfrågan på svenskt kött har LRF, Sveriges Nötköttsproducenter och McDonald startat ett samarbete där man delar ut 100 tjurar till de som ökar sin besättning med minst 20 djur. Projektet heter Romeo.

- Roligt att det satsas på produktion som marknaden så tydligt efterfrågar. I veckan fick jag möjlighet att delta på en pressträff hemma hos Svante Gustavsson utanför Vårgårda när han fick berätta om sin tjur och vad den betyder för hans produktion säger Sofia Karlsson, ordförande för LRF Västra Götaland.

Inslag i Radio Sjuhärad >>

Clara Hyltbäck
Regional kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se