Näringslivschefen Kristina Mustarjärvi framförde en hälsning från kommunen, hur viktiga, betydelsefulla den gröna näringen är på landet i kommunen och det goda samarbetet som finns.

Robin Söderling från Räddningstjänst Östra Skaraborg visade en bildserie, hur man skall tänka förebyggande vid olyckor och brand och hur man agerar när något hänt. Det är inte bara brand de åker ut på.

Årsmötet leddes av Monica Didriksson, styrelseledamot LRF Västra Götaland.

Till styrelse för året valdes Berit Henriksson (ordförande), Hans Grenabo, John Hullberg, Carl-Johan Persson och nyval av Malin Indebetou.

Två motioner antogs till LRFs stämma i Vara den 20 mars; skogsdikning och avsmalnande vägar på landet. Tre fullmäktige får sändas från kommunen.

Kvällen avslutades med en kopp kaffe och närvarolotteri och ett tack till avgående ledamöter som avböjt omval och presidium.

Berit Henriksson
Ordförande LRF Hjo, lrfhjo@gmail.com