Det är träffar med politiker och tjänstemän framförallt på riks- och regionnivå. Dom här träffarna är viktiga speciellt när det kommer till äganderätten som jag upplever är mer hotad än på länge. Det pratas mer om olika avsättningar för naturvård och friluftslivets krav, ja en del pratar till och med i termer som att skogen tillhör alla. Jag brukar säga att bondeskogen är i sej en garanti för biologisk mångfald och en varierad skog som allmänheten trivs i.

Sedan har vi dom andra kraven från samhället om att förse skogsindustrin med råvara och samtidigt vara lösningen för Sveriges väg mot ett fossilfritt samhälle. Visst växer våran skog som aldrig förr, men skall en större del skyddas så blir det svårt att få fram biomassa som räcker till både industrin och ökad energiproduktion. Jag är helt övertygad om att vi har lösningen på detta, men då får inte äganderätten naggas i kanten. Här har vi alla i LRF ett ansvar att stå upp för äganderätten som ju är grundbulten i vårat brukande.

En annan viktig del för mej i regionstyrelsen är alla möten med er medlemmar, allt från stora möten till ett telefonsamtal. Dessa samtal är ett sätt att känna av vilka frågor som är aktuella och i vilken riktning som medlemmarna vill gå i olika delar av Västra Götaland.

Frågan om utfodringen av vilt, där trodde vi att vi skulle få ett positivt beslut när regeringen lade fram ett förslag på det till riksdagen. Men till vår förvåning så sänkte alliansen det förslaget. Så här får vi fortsätta att jobba på att alla förstår problemen med framförallt vildsvinen och låter bli att utfodra dom.

En positiv sak i det här sammanhanget är att regeringen har skärpt föreskrifterna i det allmänna uppdraget till Jägareförbundet. Det står där att dom skall jobba för att begränsa vildsvinsstammen i både spridning och ökning av antal. Vilket jag tycker är både bra och tydligt.

En annan bra sak är att vi nu har en livsmedelsstrategi. Det är dessutom en strategi som alla partier står bakom vad det gäller målen. Det är ju naturligtvis hur dom gör verkstad av detta som kommer att vara det viktigaste framåt och där har vi inte sett mycket än. Men som jag började så är det ju här som det klassiska LRF arbetet kommer in med att hålla i och hålla ut.

Och det jobbet kommer att vara viktigt nu när ett nytt val närmar sej. Det kommer vi i regionstyrelsen att lägga stort focus på. Jag tror att med kraften i hela LRF så har vi goda möjligheter att få livsmedelsstrategin till något bra.

Till sist en riktigt positiv och viktig sak för våra gröna näringar. Våra naturbruksgymnasier här i Västra Götaland verkar ha bra med sökande allihopa, det är ett riktigt gott tecken inför framtiden.

Stefan Brunander
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, stefan.brunander@swipnet.se