Omvärlden förändras i allt snabbare takt och LRF och dess förtroendevalda måste hänga med annars kommer vi ohjälpligt efter. 

Det gångna året har för mig betytt arbete med att prova en ny struktur för att möta våra förtroendevalda i lokalavdelningar och kommungrupperna, där vi numera bjuder in hela styrelserna. Vilket varit mycket uppskattat. 

Vi har tagit upp det lite borttappade samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan, SV och involverar dem mer i vår verksamhet. Till exempel använder sig flera kommungrupper med framgång av SVs koncept SV Arena som dialogforum, när de vill lyfta viktiga ämnen med kommunala politiker, tjänstemän och konsumenter. 

Våra tre ungdomsstyrelser har vuxit i sina förtroenderoller och tar för sig allt mer. Både på stämman och i sitt dagliga arbete.

Under 2016 var vår Facebooksida LRF Västra Sverige en av de aktivaste sidorna på Facebook. Och vår egen diskussionsgrupp LRF Västra Götalands Nätgrupp har gett oss mycket inspel och intressanta diskussioner med våra medlemmar. Detta har visat oss att vi verkligen måste finnas med mer digitalt. Våra medlemmar förväntar sig att vi i styrelsen är uppdaterade och aktiva i sociala medier. Med all rätt. Våra förtroendevalda i lokalavdelningar och kommungrupper börjar hitta de digitala verktyg som underlättar deras styrelseuppdrag. 

Personalen har som alltid gjort ett fantastiskt jobb. Ständigt alerta och engagerade i sitt arbete. Vet att det är många av er medlemmar som mött vår fina personal ute på fältet och fått stor hjälp av deras kunskap. Jag har själv många gånger känt ett stort stöd från dem i mitt förtroendeuppdrag.

Utmaningarna för styrelsen under 2017 blir att ta till sig av moderna, effektiva arbetsmetoder för att kunna möta medlemmarnas och LRF-organisationens behov av utveckling. 

Ingrid Pettersson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland. ingrid.pettersson.3@gmail.com