• Mjölkkrisen har vänt
  • Livsmedelsstrategin

Ronny Johansson berättar och visar satsningen på sin visningsladugård för göteborgarna samt tar upp mjölkkrisen och livsmedelsstrategin.

Till Ronnys film >>