Under 2016 har vi haft fokus på skog i LRF Västra Götaland. Det innebär inte att vi inte jobbat med alla andra frågor men när vi satte mål för vår verksamhet så satte vi dem med fokus på de skogliga frågorna. De flesta av våra medlemmar äger skog så det är en angelägen fråga. Jag anser att LRF har en viktig roll för skogsägarna att driva påverkansfrågor och aktivt arbeta med äganderättsfrågorna så att man som skogsägare kan fortsätta att bedriva sitt skogsbruk med fortsatt frihet under ansvar.

Verklig frivillighet när det gäller områdesskydd har varit och fortsätter vara en viktig fråga hos oss. Vi tyckte det femåriga försöket som bland annat genomfördes i Dalsland var mycket positivt och skulle vilja se det tillämpas i hela landet och inte idag som en kompletterande alternativ. När jag skriver detta vet vi dessutom att det som vi var rädda för skulle hända har skett i Dalsland. En markägare som valde att aktivt stå utanför Komet och behålla sin mark, har idag blivit av med skogen då försöket är slut och länsstyrelsen då väljer att expropriera hans mark.

När vi i december träffade Länsstyrelsen för ett av våra återkommande Samsynsmöten diskuterade vi som vanligt det skeva förhållandet i att det avsätts mycket pengar för att skydda mark och mindre för att sköta den avsatta marken. Länsstyrelsen firade förra året att de bildat sitt 500 reservat. Vart tionde reservat saknar brukningsplan eller en uppdaterad sådan, vilket är anmärkningsvärt tycker jag. Det finns idag inga siffror på vad det skulle kosta att sköta marken enligt fastlagd plan och vi önskade gärna att Länsstyrelsen i Västra Götaland gick före i den frågan och gjorde en beräkning på sin skyddade mark för att ha siffor att resonera kring. Lars Bäckström avsåg att ta upp frågan i kretsen av landshövdingar i syfte att försöka få fram ett gemensamt underlag till riksdag och regering. Som vi alla vet så fick han i början inget förnyat mandat. Men vi kommer hålla i denna fråga.

Vi ser att betesskadorna ökar i skogen och målet är att viltstammarna skall komma i balans med fodertillgångarna. Vi beslöt under året därför att betala materialet för de lokalavdelningar som var intresserade av att sätta upp referenshägn. Referenshägnen åskådliggör på ett mycket pedagogiskt sätt det tryck som skogen utsätt för. Vi har även under året träffat de regionala delarna av Svenska Jägarförbundet för att diskutera bland annat betesskador, utbildningar inom Äbin och rovdjursfrågorna.

Framgångar är viktigt och i vår värld kan den ibland bestå av uteblivna försämringar, under mina år som förtroendevald inom LRF har jag lärt mig att det kräver mycket arbete för att nå framgång och inte sällan tar lång tid. Ofta alldeles för länge upplever många av våra medlemmar och jag kan intyga att detsamma känner jag. Jag tänker ofta på Ingemar Stenmarks svar till journalisten som påstod att hans framgångar berodde på tur. ”Jag vet inget om tur, ju mer jag tränar desto mer tur har jag”.

Jag tycker man kan applicera det på mycket av det arbete vi gör i LRF, vi fortsätter jobba för att ge våra medlemmar bra förutsättningar för att de skall kunna öka sin lönsamhet och känna sig stolta över den verkliga miljöinsatsen som de skapar varje dag på sina företag.

På stämman kommer jag berätta mer om alla de framgångar vi haft i LRF under året. Jag ser fram emot att träffa många av er där. Avslutningsvis vill jag tacka för att jag fått ert förtroende att vara er ordförande under året som gått. Jag är oerhört stolt och glad över det fina uppdraget och funderar varje dag på hur vi tillsammans kan bli ännu bättre och vassare i vårt arbete för att skapa ett Västra Götaland med än mer tillväxt på riktigt.

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland, asofia.karlsson@telia.com, 0730-37 42 64