0-5 km från reservatsgränsen ska 100 % ersättas, 5-10 km 50 % . Håll koll på ev skador och anmäl. I vall kan det dock vara svårt att påvisa, prova att ställa ut t ex en IBC-korg eller liknande på några ställen för att se betestrycket. Handlingsplanen för detta är levande och ska utvärderas vintern 2019, då om områdena fungerar eller ska göras om, antal skador och ersättningar.

Förra veckan beslutade viltförvaltningsdelegationen i Västra Götalands län om handlingsplan som ska gälla inom länets gränser >>

Håkan "HåPe" Persson
hakan.persson@spannfod.se eller 0733-55 28 81