Här nedan följer ordförande Sofia Karlssons personliga ord vid utdelningen.

Katarina Johansson, Jörlanda

Det har varit en förmån att sitta i samma styrelse som dig under ett antal år. Du ser och bryr dig om alla och har en förmåga att tänka utanför ramarna. Ödmjuk, påläst, kunnig och mycket duktig på att argumentera för dina åsikter.

De ungdomar som ni tagit emot på er gård har säkert fått med sig kunskaper för livet när du på ditt pedagogiska sätt förklarat och berättat för dem det de behöver veta för att välja svenskt.

Gösta Myremark, Ödsmål-Norum

Vad jag förstår så är du Gösta med och skapar tillväxt på riktigt här i Västra Götaland. Du är delägare i en snickar- och grävfirma som är med och bygger många lantbruksbyggnader i hembygden, men fram för allt genom ditt engagemang och mentorskap för många yngre, nya lantbrukare och entreprenörer.

Du beskrivs som ödmjuk med ett stort nätverk och en stark förmåga som lokal bondeledare att få människor att trivas och utvecklas tillsammans i LRF. Jag har förstått att studiecirklarna som du under många år hållit i där ni reflekterat över bland annat Lands innehåll varit mycket uppskattade.

Sven Bengtsson, Tådeneorten

Listan på dina uppdrag är imponerande lång Sven. Om alla organisationer som du varit engagerade i delat ut silvernålar hade inte ens en större kavajs kavajslag räckt till. För att nämna några Odal, Arla och biogas Skaraborg.

Men du har även förmågan att tänka framåt och låter unga ta del av dina klokskaper dels genom Arlaminiorer men även ungdomar som rest ända från Österrike för att lära sig mer och få uppleva svenskt lantbruk. 

Rune Karlsson, Norra Vånga

Vi är vana att se dig argumentera för någon av de motioner du skrivit under årens lopp. Ditt engagemang och vilja att hela tiden förbättra för oss som driver företag inom de gröna näringarna går inte att ta miste på. Alltid med en tanke på hur vi kan använda resurserna så klokt som möjligt för att samtidigt öka den biologiska mångfalden.

Vad jag förstår så gillar du inte bara mångfald i naturen utan även inom styrelser där du varit med och påverkat det genom dina uppdrag som valberedare. Några av framtidens ledare har du säkert träffat på någon av de studiebesök och skolträffar ni tagit emot hemma på gården.

Erik Hallerfors, Grästorp

När jag tänker på dig Erik så kommer en sångtext upp i huvudet på mig. Nämligen Robert Brobergs ”Vatten, vatten bara vanligt vatten”. Du har en omvittnad stor kunskap och engagemang i vattenfrågorna. En kunskap vi i LRF har fått ta del av både genom ditt deltagande i Vänerns och Vänerns sydöstra tillflöden vattenråd, men även vid mottagandet av de många politiker du tagit emot för att berätta om förutsättningarna för den småskaliga vattenkraften och betydelsen vattnet och dess invånare har för vår natur.

Du har varit en stor pusselbit i framgången som LRF haft i vattenfrågorna när det gäller Vattendirektivet.

Emilia Astrenius Widerström, Moholm

På ett gemensamt möte vi var på en gång ombads du berätta hur du ville uppfattas på sociala medier. Du svarade då färgstark, jag kommer väl ihåg det eftersom det stämde så bra och du hade en så tydlig bild om hur du ville uppfattas. Ett annat sätt att beskriva dig skulle kunna vara gränslös ungdomlig entusiast som får andra att följa efter och ta egna initiativ.

Stort lycka till i ditt fortsatta arbete som ordförande för LRF Ungdomens riksstyrelse. Jag är stolt och glad att få ha följt dig en bit på vägen Emilia.