De stjäl då djur för att visa att de kan ge dem ett långt härligt liv och att de inte behöver ”dödas”. Djurrättsgruppen Tomma Burar marknasför helgen på sin Facebook sida. De har tidigare agerat och fritagit bland annat smågrisar och höns.

LRF Västra Götaland har varit i kontakt med polisen

Det är bra att vi vet om att helgen finns och polisen uppmanar lantbrukare att vara uppmärksamma. Däremot är det väldigt få djurrättsaktivister som håller på med civil olydnad.

Vidare vill polisen att om man misstänker något, inte bara i helgen utan vilken dag som helst, att man kontaktar dem oavsett om det gäller en anmälan eller ett tips. Polisen vill ha kännedom om vad som sker så att de kan jobba förebyggande.

Om det inte gäller en anmälan utan tips kan ni skicka det till LRF Västra Götaland så skickar vi det vidare.

Arla har skickat ut information via mjölkbilskvittot där de uppmanar till extra uppmärksamhet men betonar att de inte tror att de kommer rikta in sig på mjölkproducenter.

Vid pågående brott ring alltid 112.

Lotta Bäckberg
070-323 39 16

_______________________________________

LRF Västra Götaland bjuder in till dagar om djurskyddskontroller

  • Tisdag 25 april på Quality Hotell i Vänersborg
  • Onsdag 26 april på Uddetorp i Skara

Där du har möjlighet att träffa flera medarbetare på Länsstyrelsen som arbetar med djurskyddskontroller samt bland annat Johan Dalén, VD för Svensk mink som pratar om djurrättsaktivisternas hot i framförallt sociala medier.

Mer info om dagarna >>