Engagerade medlemmar

Varje gång jag har besökt lokalavdelningar, kommungrupper och andra LRF-träffar, är det imponerande att höra och se hur engagerade medlemmarna är i vår organisation. Det går oftast inte att vila sej till framgång i de gröna näringarna. När det finns saker som är orättvisa, felaktiga eller på annat vis direkt missgynnar oss, då tar vi tag i det. Sedan går ärenden vidare i olika led, tills det hamnar på riksnivå, eller vilken nivå som kan behövas för att försöka få en förändring.

Detta börjar med den enskilde medlemmen, vilket kan förefalla vara en självklarhet. Men jag tänker på det vid varje tillfälle, hur fantastiskt duktiga och engagerade medlemmar som grundstenen i LRF består av.

Brysselresa

Under två dagar i april besökte regionstyrelsen Bryssel. Inför besöket tänkte jag ibland, vad kan det här ge mej, är detta viktigt!? Ack vad jag fick ändra den synbilden. Vi besökte LRFs kontor, EUs ”miljödepartement”, träffade folk från Copa Cogeca och några som jobbar direkt under EU-parlamentariker, plus flera därtill. Det var två mycket intensiva dagar.

Jag fick en mycket större förståelse för hur viktigt det är med LRFs närvaro. Att parlamentsledamöterna är mottagliga för näringarnas åsikter och fakta. Att representanterna för våra näringar, i Bryssel, är väl insatta i frågorna och jobbar proffsigt målmedvetet för vår sak.

Ruben Enochsson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, rubenoch@telia.com