I veckan genomfördes en gemensam kommungruppsträff för LRF Västra Götaland och Värmland. Runt 90-talet deltagare (förtroendevalda i kommungrupperna, styrelseledamöter, personal och medverkande) kom till ett snöigt Skara (några värmlänningar hade inte sett så mycket snö på hela vintern) för en träff från lunch till lunch.

Målet med träffen var att få fler att hjälps åt att driva på de gröna näringarnas frågor, sprida kunskap och ge faktakunskap till våra politiker så att dom vill driva och stå upp för det gröna näringslivets frågor. Deltagarna fick verktyg för det fortsatta arbeta hemma i kommungrupperna samt även något av privat karaktär som stärker företagaren. Förtroendevalda tillsammans med personal och styrelser kommer dra upp strategier för kommande påverkansarbete under vecka 39 i höst. Detta arbete startade redan förra hösten och skall hålla på fram till valet nästa år.

Land Lantbruks reporter Göran Berglund fanns med under dygnet och gjorde en reportagefilm från träffen som kan ses på Land Lantbruk. Göran var även hemlig gäst efter middagen då han berättade om sitt stora intresse Elvis.

Land Lantbruk – ”Ett forum att driva gröna frågor i” >>