Stämman inleddes av ordförande Sofia Karlsson med en stämmoinledning utifrån Fångarna på fortet.

Utmärkelserna Årets kommungruppdelades delades ut till Uddevalla och Årets lokalavdelning till Lerdals LRF. Margareta Stigson erhöll Nötkreatursstiftelsen Skaraborgs stipendium. Länsförsäkringar Skaraborg delade ut priset Ung växtkraft 2017 till Simon Althaus och Jenny Johansson.

Sex personer fick motta regionens högsta utmärkelse silvernålen; Rune Karlsson, Sven Bengtsson, Katarina Johansson, Erik Hallerfors, Gösta Myremark och Emilia Astrenius Widerström.

Inbjuden talare vid stämman var LRFs VD Anders Källström. Med anledning av att LRF i år firar hundra år inledde hans sitt stämmotal med att visa filmen "LRF 100 år" . Därefter uppehöll han sig kring livsmedelsstrategin, äganderättsfrågor, medlemsavgiften, affärsverksamheten, ungdomen mm.  

LRFs VD: Framgångar ska inspirera till nästa steg >>

Styrelsen minskades med två ledamöter till nio ledamöter. Svante Kaijser och Ingrid Pettersson hade avböjt omval. Sofia Karlsson omvaldes enhälligt till ordförande. Övriga ledamöter är Carl-Fredrik Svederberg, Elin Johansson, Katarina Jonsson, Monica Didriksson, Peter Tagesson, Ronny Johansson, Ruben Enochsson och Stefan Brunander.

Stämman hade att yttra sig över 59 motioner fördelade på 46 yttranden. 10 motioner beslutade stämman att sända vidare till riksförbundsstämman i maj.

Ett stämmouttalande med rubriken "Visa att ni menar allvar med livsmedelsstrategin – Ta tag i frågan om Jordbruksverkets utbetalningar NU!" antogs enhälligt.

Vid lunchen samlades drygt 13 900 kr i till We Effect. Genom Swish kom ytterligare 10 000 kr in. Ett stort tack till er alla som lämnade pengar till We Effect.