Preliminärt resultat vid inventering av rovdjur i länet är att man konstaterat tio loföryngringar och en vargföryngring. Det har skett 52 rovdjursangrepp på får i VG varav 39 i Sjuhärad orsakade av lo. Licensjakten på åtta lodjur i Sjuhärad blev till slut 10 fällda, varav en efter muntligt beslutad skyddsjakt. Skall bli intressant att se om angreppen försvinner på får. De är som är skjutna är en bra bit ifrån där angreppen inträffat.

Delegationen beslutade att ge arbetsgruppen för klövvilt i uppdrag att ta fram en ny kronviltpolicy. Med medskicket att det måste till inventering av skador och antal djur. Avskjutningen har ökat till ca 400 djur nu, ifrån ca 50 år 2001. Allt klövvilt måste ses i en helhet. Vi vill gärna att ni hör av er om skador av kronhjort.

Delegationen beslutade om nya riktlinjer för viltskademedel till skador på gröda orsakat av fåglar >>

Resultat av älgjakt 2016. Det har skjutits strax över 6 000 älgar i länet. Denna siffra är i sjunkande, sköts 7 000 djur 2012/2013. 81 % av tilldelningen blev skjuten. Detta är alldeles för lågt i år igen. Kalvvikter har sjunkit till 58 kg, sjunkande trend där måltalet är 70 kg.

Ur Älgobsen. Aktuellt reproduktionstal 0,71, måltal 0,8. Skador på skog enligt älgbetesinventeringen är i medeltal 16 % i länet, måltal 5-6 % Vi har en alldeles för hög älgstam i länet.

Ronny Johansson
Jordbruket/LRF, ronny.b.johansson@gmail.com

Katarina Johnsson
Skogen/Södra, kjohnsson@live.se

PS. Kommentar ang debattartikel i Land att vi skall bojkotta viltförvaltningsdelegationerna och sluta medverka. Vår bedömning är att detta är fel väg att gå. Länsstyrelsen skulle inte bry sig om det. Det kommer bara innebära att vi inte har någon röst alls.