LRF Ungdoemns riksstämma

Den 8-9 mars deltog jag, Niklas Svensson och Frida Andersson på LRF Ungdomens riksstämma på Sånga-Säby. Där fick vi avtacka Nils Björid för sina tre år som ordförande i riksstyrelsen, ett uppdrag han har skött väldigt bra. Vi välkomnade Emilia som ny ordförande och önskar hela riksstyrelsen stort lycka till. Hanna Johansson, Falköping, blev nyinvald och Susan Larsson, Vara, fick påbörja sitt andra år i riks. Skaraborg är starkt representerat på riksnivå och det är väldigt roligt.

Årets tema var ”Ung & Dum” och vi testade ett digitalt mötesverktyg som heter Vote-It. Alla deltagare kunde diskutera motioner, rösta och skriva yrkande via ens egna dator. Vi tror det kommer vara ett bra hjälpmedel framöver. 18 motioner och två propositioner betades igenom. Årets region blev LRF Ungdomen Skåne, de var väl värda utmärkelsen. Jag tror vi alla blev väldigt peppade av deras prestation, det är något vi tar med oss hem och jobbar vidare med. 

Motionsgenomgång LRF Ungdomen

Väl hemma var det bara att börja läsa igenom alla 59 motioner till regionstämman. Det är roligt att så många skriver motioner och jag hoppas det kommer förbli så även när vi inte är ungdomar längre. Dagen innan stämman ordnade vi tillsammans med Sjuhärad och Väst en motionsgenomgång där alla var välkomna att delta. Det var väldigt uppskattat då det är viktigt att känna sig väl förberedd inför stämman. 

Regionstämma LRF Västra Götaland

Dagen D den 20 mars så deltog jag, Susan Larsson, Johan Larm och Niklas Svensson från vår styrelse. Vi är nöjda med dagen och vår prestation tillsammans med de andra ungdomarna från Sjuhärad och Väst. Det bjöds på intressanta diskussioner kring motionerna och nya bekantskaper.

Vi i Ungdomen känner starkt att vi vill vara med och påverka vår framtid och vill därför också ge våra synpunkter kring valberedningens beslut till ledamöterna till regionstyrelsen. Vi och ”stora” LRF predikar ofta om hur viktigt det är med rekrytering och att vi ska ta till vara på de ungdomarna som vill engagera sig. Det är viktigt att släppa fram nästa generation i god tid så när tiden är inne, när de ska ta över uppdraget att man inte tappar tid och kraft. Risken är om vi inte tar vara på nya förmågor är att intresset svalnar till att engagera sig. Varför ska man med möda knacka på en dörr som redan är låst? Vi hoppas att valberedningen kommer ha detta i åtanke till nästa års stämma, då vid det vid denna stämman blev en lång diskussion kring deras idé om vad som är bäst för vår region då den inte innefattade VÅR framtid.   

Det känns skönt när stämmorna är avklarade. Vårbruket närmar sig med stormsteg. Nu kan vi ägna oss helhjärtat åt att planera vår-sommarens aktiviteter.

Styrelsen för LRF Ungdomen Skaraborg
genom Catrin Gustavsson, tf ordförande, catring_92@hotmail.com