Efter parentation inleds stämman med musik från ”Fångarna på fortet”.

Efter en veckas arbete är det ändå skönt när det blir fredag kväll och man slår sig ner där i soffan och tittar på kändisar som kämpar för att vinna nycklar, hitta ledtrådar och lösa gåtor för att vinna skatten.  Jag brukar tänka att kändisarnas kamp påminner en hel del om det arbete som alla vi i LRF lägger ner för att skapa bättre förutsättningar för de som driver företag inom de gröna näringarna.

Varmt välkomna till LRF Västra Götalands stämma!

Jag vill tacka för ert förtroende att under året ha fått förmånen att vara ordförande i vår region, jag är mycket stolt och glad över det.

Vi har varit 11 personer i styrelsen under året, och jag tänkte be dem resa sig upp så att ni ser vilka de är. Ronny, Elin, Ruben, Monica, Stefan, Katarina, Peter, Ingrid, Carl-Fredrik, undertecknad och Svante som tyvärr inte kunde vara med idag.

Jag har tidigare berättat om att jag skulle prata framgångar på stämman och det skall jag, men det finns en fråga där vi är riktigt besvikna på våra beslutsfattare. Nämligen gällande det utbetalningskaos som har rått de senaste två åren. Det måste få ett slut och våra politiker ta sitt ansvar och omgående redovisa en konkret plan för vad som skall göras för att de problem vi sett under 2015 och 2016 inte skall upprepas. Det enda krav vi ställer på en sådan plan är att den fungerar, att den redovisas nu och att den inte är finansierad med jordbrukares pengar. När ni kom fick ni ett utkast till stämmouttalande som jag hoppas att stämman vill anta senare under dagen.

Framgångar är viktiga oavsett vad man håller på med. Det bidrar till att skapa motivation och att vilja fortsätta, ibland leder det till ekonomisk vinst, ibland leder det till att man lyckas förändra något i en önskad riktning.

Jag tror också att det är viktigt att fira när man når framgång.

Under 2016 kunde LRF fira en rad framgångar som vi medlemmar kan vara med och dela vinsterna av.

Ni ser dem uppräknade bakom mig, meningen är inte att ni skall hinna läsa alla, utan snarare se hur många de faktiskt är, och var inte oroliga de finns på LRFs hemsida att läsa för er som ännu inte gjort det.

Jag tänkte prata lite mer om en specifik framgång från förra året. Nämligen att regeringen överprövade vattenmyndigheternas åtgärdsplaner gällande vattendirektivet. Beslutet innebär bl a att det ska satsas på rådgivning för att förbättra vattenkvalitén och målen ska nås med hjälp av medlen i landsbygdsprogrammet. Det krävs bättre konsekvensanalyser, avvägningar med andra samhällsintressen, undantagsmöjligheterna bör användas och man skall värna vattenkraftens balans och reglerförmåga. Många har saknat en dialog med myndigheten men nu är en inkluderande process central.

Under resans gång har vattenmyndigheten backat på hur stora arealer som behövdes tas ur produktion för att nå målen vad gäller övergödning. Det ursprungliga förslaget till åtgärder hade inneburit kostnader för lantbruket på upp till 2 miljarder, nu beräknar man att kostnaden för lantbruket till 27 miljoner!

Visst är det värt en applåd!

Nu skulle jag vilja välkomna in ett gäng personer på scenen. Framgången i vattenfrågan skall alla i LRF ta åt sig, men eftersom alla inte kan berätta sin del får ni representera helheten. Jag tänkte ställa samma fråga till er alla:

Vad bidrog du med för att regeringen skulle ta sitt ansvar och pröva vattenmyndighetens åtgärdsplaner?

  • Jimmy Johansson, lokalavdelningsordförande
  • Hans-Ola Olsson, kommungruppsordförande
  • Christer Jansson, ansvarig för vattenfrågor i LRF Västra Sverige
  • Monica Didriksson, regionstyrelsen LRF Västra Götaland
  • Markus Hoffman, expert vatten och växtnäring på LRF riks
  • Palle Borgström, riksförbundsstyrelsen

När vi jobbar ”Tillsammans i LRF” då är vi oslagbara brukar jag säga och jag tycker att detta är ett fantastiskt bevis på detta. Alla fyller en viktig roll i påverkansarbetet.

Precis så är det ju på Fort Boyard. De kämpar och sliter tillsammans i de olika cellerna. Ibland går det riktigt bra och ibland är det lite motgångar, men de kämpar på och får sina nycklar och sina ledtrådar som tar dem hela vägen till skattkammaren. Det lag som sedan lyckas lösa gåtan får i triumf lyfta skattkistan fylld med guldpengar och glädja sig åt vinsten.

Visst återstår en bit på vägen och vi kommer behöva göra åtgärder för att nå god status på vårt vatten, men vi kommer kunna välja de åtgärder som gör störst nytta hemma på just vår gård och vi kommer kunna få ersättning för en stor del av åtgärderna.

Det tycker jag känns väl värt att fira och i triumf lyfta kistan med guldpengar.

Ni skall alla ha varsin guldpeng på er plats, ta nu och öppna den, njut av chokladen och vänd dig till dem runt omkring och säg: Det gjorde vi bra!

Jag vill med detta förklara stämman för öppnad!

Sofias bilder till stämmotalet >>