Stämmouttalande från LRF Västra Götalands stämma 20 mars 2017

Varje bransch ska själv driva sin utveckling, det råder det ingen tvekan om. Staten å sin sida, ska ge gynnsamma förutsättningar. Med den nyligen antagna livsmedelsstrategin annonserar staten genom en bred politisk uppgörelse att den insett sin uppgift. Ja, i strategin uttrycks rent av att staten insett de stora uppsidorna med en väl utvecklad livsmedelssektor och att den aktivt ska samspela med näringarna för att bl.a. öka den svenska livsmedelsproduktionen.

LRF Västra Götalands regionförbundsstämma är osäkra på hur det som utlovats ska kunna uppfyllas. Hur ska livsmedelsstrategiloppet kunna inledas när staten ännu inte ens ställt sig framme vid starten? Efter två år med fullkomligt formidabla misslyckanden från Jordbruksverkets sida när det gäller utbetalningarna av våra EU-ersättningar har staten en hel del att ta igen redan innan den kan anses stå på ruta noll visavi jordbruket.

Vi har från LRF Västra Götalands sida redan tidigare uttryckt att alla innerst inne sannolikt vill glömma den bottenlöst sorgliga historien kring hur utbetalningen av jordbruksstöd fungerat under 2015 och 2016. Men, det låter sig inte ske då många lantbrukare fortfarande sitter i kläm i väntan på sina ersättningar.

Vårt tålamod är slut sedan länge. De ansvariga politikerna och ämbetsmännen måste nu omgående redovisa en konkret plan för vad som ska göras för att problemen vi sett 2015 och 2016 inte ska upprepas. De enda krav vi ställer på en sådan plan är, att den fungerar, att den redovisas nu och att den inte är finansierad med jordbrukarnas pengar.

Sammanfattningsvis så duger det här alltså inte, innan ett livsmedelsstrategiarbete kan inledas med någon trovärdighet så måste denna fråga rensas undan. Redovisa snarast en plan som säkerställer hur de senaste två årens utbetalningskaos kan undvikas!

Detta uttalande antogs enhälligt vid LRF Västra Götalands regionstämma med 184 valda fullmäktige för Västra Götalands bönder den 20 mars 2017 i Vara