Söndagen den 12 mars var jag, Ruben Enochsson från LRFs regionstyrelsen, i Dimbobygden (Tidaholms kommun) för att se på betesskador orsakade av älg. En handfull markägare visade runt. Det vi möttes av var rent av dystert.

En självföryngrad tallskog, som inte får chansen att växa upp. 35-40 årig granskog, där så många stammar är barkgnagda, att det troligen blir en avverkning efter en halv omloppstid, här gäller det många bestånd. Granplantering som nått en höjd på ca 2 m, där älgen betar granarnas sidoskott på alla sidor av stammen. Här lider skogsägarna en oerhört stor ekonomisk förlust och det är inte acceptabelt.

Ni som äger skog, uppmanas att gå ut och titta på era bestånd, så ni får en uppfattning av betesskademängden. I älgförvaltningsgruppen finns representanter för LRF och skogsnäringen. Tillsammans med jägarrepresentanterna och älgskötselområden ska det uppnås en balans mellan fodertillgång och viltstam.

I området som besöktes finns det ingen balans. Här är läget akut. Det krävs att älgstammen sänks kraftigt, så att tall och smakrika lövsorter får en chans att etablera sej. Sedan kan det kanske gradvis bli en höjning av älgstammen. Desperata tider kräver desperata åtgärder. Jag är övertygad om att det finns lösningar på uppkommen situation, men det krävs ett krafttag redan 2017.

Ruben Enochsson
Markägarrepresentant i älgförvaltningsgrupp och styrelseledamot LRF Västra Götaland, rubenoch@telia.com