Den främsta anledningen till att kravet på lösdrift infördes är att det svårt att hålla handjur rena när de står uppbundna. Såväl djurskyddet som djurhälsa och livsmedelshygien påverkas av att djuren inte är rena. Ett uppbundet system innebär också att djuren har mindre möjlighet att röra sig på ett naturligt sätt, det finns för närvarande inte heller något krav på bete för tjurar vilket kan innebära att de aldrig får röra sig fritt.

Kravet på lösdrift kan innebära en byggnadsåtgärd
Om du fortfarande har en stallbyggnad där tjurar hålls bundna är det hög tid att planera för att bygga om dina stallar eller bygga nytt. Äldre stallar med uppbundet system kan vara svåra att bygga om så att resultatet blir optimalt för både djur och djurskötare. Varje år skadas hundratals personer i Sverige och nästan varje år så allvarligt att någon omkommer i samband med olyckor där tjurar eller köttdjur varit inblandade. Oavsett vilken byggnadsåtgärd som är aktuell i ditt fall är det viktigt att säkerheten vid arbete med djuren tas med i byggplanerna. Exempelvis bör det finnas en särskild behandlingsplats där djuret kan fixeras för att kunna undersökas utan risk. Det är också viktigt att det finns reträttvägar så att du snabbt kan sätta dig i säkerhet. Fler arbetsmiljökrav som ställs på byggnader som används för djurhållning finns sammanfattade i Arbetsmiljöverkets broschyr; Arbeta säkert med djur.

Det finns flera olika varianter på lösdriftssystem. Vilket system som är det bästa är ofta individuellt beroende på de förutsättningar gården har. Det är därför viktigt att noga tänka igenom vad som skulle passa gården, dig som djurskötare och dina tjurar.

Vad händer om du efter den 1 augusti 2017 fortfarande håller handjur bundna?
Om du skulle få en djurskyddskontroll kommer det påtalas att stallsystemet inte är godkänt. Eftersom övergångstiden för att bygga om eller bygga ett nytt stall har varit så lång är det svårt att motivera att det inte redan har ordnats. Eftersom det kan krävas en omfattande ombyggnation för att ändra stallsystemet kan Länsstyrelsen komma att förelägga dig att åtgärda bristen. Åtgärdstiden kan vara upp till ett år beroende på dina förutsättningar att åtgärda bristen, till exempel på hur många djur du har och befintligt stallsystem.

Tillstånd och bidrag att söka
Det är viktigt att inte glömma bort att ny- om eller tillbyggnader oftast innebär att du måste  ansöka om förprövning. Detta är aktuellt om du har fler än 19 nötkreatur som hålls i en eller flera stallbyggnader på samma anläggning/fastighet. Ansökan om förprövning handläggs av Länsstyrelsen i ditt län. Du får räkna med att handläggningstiden kan vara uppåt 8 veckor från det att ansökan är komplett. Vid frågor rörande förprövning rekommenderas att du kontaktar förprövaren i ditt län.

Eftersom lösdrift leder till en bättre djurvälfärd kan du söka investeringsstöd för din tänkta byggnadsåtgärd. Det är Länsstyrelsen som handlägger dessa ärenden så det är dit du skickar ansökan och vänder dig med specifika frågor. Mer generell information och blanketter om hur du ansöker om förprövning och investeringsstöd finns även på Jordbruksverkets webbsida.

Text från Länsstyrelsen i Västra Götaland