Vid LRF Västra Götalands regionstämma 20 mars i Vara delades flera utmärkelser ut.

Årets kommungrupp 2017 - Uddevalla kommungrupp

LRF Uddevalla kommungrupp har under 2016 haft en tydlig egen åsiktsbildning i för medlemmarna viktiga frågor som bl a åkermarkens skydd och kretsloppet av näring i samhället samt att man aktivt i näringslivsforum i kommunen gett den gröna näringen en tydlig röst som inger respekt och andas stor vederhäftighet.

Årets lokalavdelning 2017 - Lerdals LRF-avdelning

Lerdals LRF-avdelning har under 2016 haft ett tydligt fokus på skogen i sin verksamhet. De har bland annat ordnat skogskurser med det spännande namnet Gubbdagis, men även lärt sig mer om skatterna i skogen.

Under året har de dessutom ökat medlemsantalet med nästan 5 %.

Stipendium Nötkreaturstiftelsen Skaraborg 2017 – Margareta Stigson

Margareta arbetar som platschef för SLU i Skara, är chef för sekretariatet för uppdragsutbildningar vid SLU samt programdirektör för livsmedelskonsortiet Meny.

Margareta är mycket målinriktad, har social kompetens, är visionär och ger aldrig upp. Hennes uppfattning är att SLU skall arbeta för lantbruksnäringen och göra bondenytta. Hon står nära näringen och kan produktion och landsbygdens frågor då hon själv är praktiker.

Margareta arbetar med vilken inriktning SLU skall ha efter att undervisningen flyttats till Uppsala. Margareta har tidigare startat Biologiska Yrkeshögskolan (BYS) i Skara. Hon har även startat utbildningsplattformen meny.se och arbetat för att behålla och utveckla Götala nöt- och lammcentrum.

Genom sitt stora engagemang för bland annat det skaraborgska lantbruket är Margareta en värdig mottagare av stipendiet.

Ung Växtkraft 2017

Under stämman passade också Länsförsäkringar Skaraborg på att utdela ett pris på 20 000 kr till Simon Althaus och Jenny Johansson från Hjo som driver Bisonfarmen i Gate.