Vi är ”på spåret” i många frågor, ibland siktar vi ljuset i tunneln, ibland hamnar vi på en slutstation. Det kan hända att vi ”spårar ur” men då yppar sig möjligheten att finna en ny väg till vår destination.

Jag är särskilt stolt över att regeringens överprövning av vattendirektivet gav vid handen att med frivilliga åtgärder kommer vi längst. Verktygen är rådgivning, kompetensutveckling och lokal dialog med oss som berörs av åtgärder för att behålla vårt ”goda och rena vatten”. Låt oss tänka att övergödning är en möjlighet få då finns näring att hämta hem till våra åkrar och skogar. Här kommer vi alltid att vara ”i rörelse” ... men som Karin Boye skaldar ”Nog finns det mål och mening i vår färd - men det är vägen, som är mödan värd.”

En annan resa vi gör inom äganderättens härad. Här flyttar vi fram våra positioner, måhända i ångloksfart, men vi rör oss framåt. Det finns ingen annan än LRF som driver dessa frågor; ”rätten att äga och bruka mark”.

Ett tredje destination är våra kommungrupper i Västra Götaland och deras näringspolitiska arbete. Kraften kommer via lokalavdelningars och medlemmars engagemang. Styrkan finns i goda politiska nätverk på kommunnivå. Effekten blir att jord och skog tar plats i näringslivet samt att kostnader, regelkrångel och värdet av säker mat lyfts fram.

Min ledstjärna och destination är att ”Tillsammans får vi Västra Götaland att växa”. Ledorden är attraktionskraft, lönsamhet och tillväxt inom våra gröna näringar vars affärsidé är att via den gröna cellen fånga solen och tillverka allt från mat och fibrer i alla dess former.

Avslutningsvis, som Karin Boye fortsätter: ”Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr. Oändligt är vårt stora äventyr.”

Monica Didriksson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, monika.didriksson@gmail.com

Denna text finns även publicerad som krönika på LRF Västra Götalands Gröna sida i Land Lantbruk, nr 11/2017 (10/3).