Kraftledningen är onödig. Och borde inte byggas. Om
den byggs, måste staten satsa på nedgrävd kabel. Det beskedet fick Regional Motström av politiker från fyra berörda kommuner som kommer att agera gemensamt.

Fyra av fem berörda kommuner fanns representerade när Regional Motström hade sitt årsmöte i Nol på onsdagen. Regional Motströms ordförande, Majvor Johansson, bad politikerna om besked. Och budskapet var entydigt.
Kommunerna kommer att agera gemensamt och skriva ett yttrande om den planerade kraftledningen Trollhättan-Lerum, Svenska Kraftnäts 400 kV-ledning och Vattenfalls 130 kV-ledning.
Politiken i de fyra kommunerna Lilla Edet, Kungälv, Ale och Lerum, är överens. Man anser att den nya kraftledningen som Svenska kraftnät planerar mellan Trollhättan och Stenkullen är onödig. Den borde inte byggas över huvud taget.

Men om Svenska kraftnät ändå får tillstånd, då förordar kommunerna nedgrävd kabel framför ytterligare en kraftledning på stolpar.
– Gräv ner den. Vi har ett gemensamt ansvar, säger Bo Franzon (m), som också ifrågasätter om kraftledningen verkligen behövs.
Det är en gammal teknik, och i framtiden kommer det inte vara rationellt att flytta elström från övre Norrland till södra Sverige, menar han.
Hushåll och företag kommer i allt större utsträckning att bli självförsörjande på el.
– Solpanelerna kommer, och de kan kompletteras med små vindkraftverk.
– Sedan har du problemet med cancerrisken. Därför är likström så bra. Likström minskar cancerrisken.
Den här investeringen löper över lång tid. Därför kan man tjäna in en dyrare investering, menar Bo Franzon.
– Du tar hem den dyrare investeringen genom mindre förluster.
Varför Vattenfall och Svenska kraftnät trots allt vill bygga en luftledning antar han beror på att man helt enkelt fortsätter med det man känner till.
– Behövs den, så gräv ner.

Han får medhåll av Jörgen Andersson (c), vice ordförande i kommunstyrelsen i Lilla Edet.
– De behöver den här ledningen för att kunna bygga om den andra. Det är det verkliga skälet om man läser ordentligt, säger Jörgen Andersson.
Den nya ledningen får större kapacitet än de gamla. När den nya är klar, planerar Svenska kraftnät att bygga om de gamla ledningarna för större kapacitet.
Det är bättre att gräva ner en likströmskabel på en längre sträcka, menar han.
– Likström är bättre på långa avstånd, säger Jörgen Andersson.
Han är kritisk till att Svenska kraftnät ”smular sönder frågan”, så man inte ser helheten.
– Allt skall grävas ner. Och marken skall återgå till markägarna, säger Jörgen Andersson, som menar att Sverige kanske valt fel teknik från början.
– Det var bara en tillfällighet att det blev växelström i Sverige, säger han.

Kommunerna har en gemensam linje. Det bekräftar Paula Örn, Ale kommun. I de möten politiker och tjänstemän haft i de berörda kommunerna, har det klart framgått att politikerna är överens, förklarar hon.

Majvor Johansson, ordförande i Regional Motström, efterlyste en samhällsekonomisk analys av frågan. Man måste räkna in framtida produktionsbortfall från den mark som tas i anspråk, och alla andra konsekvenser av att anlägga ytterligare en bred kraftledningsgata genom landskapet.
– Det har inte gjorts någon samhällsekonomisk analys, säger hon.
Politikerna håller med.
Jörgen Andersson menar att staten slösar med elström genom att transportera den genom växelströmsledningar. Energiförlusten motsvarar ett kärnkraftverk, hävdar han.
Man borde alltså satsa på nedgrävd likströmskabel för att minska elförlusterna.
– Kan vi halvera detta, då är det ett kärnkraftverk vi har sparat in, säger han.
Kommunerna bekräftar att man siktar på att komma med ett gemensamt remissvar. Och att man i första hand förordar att den nya kraftledningen inte behöver byggas alls. Om den ändå skall byggas, måste det bli i form av nedgrävd kabel.
– Den borde inte byggas alls. Det borde gå att bygga om de kraftledningar de har istället, säger Jörgen Andersson.

Kommunernas prioritering är sålunda klar. Lägg ner projektet, eller gräv ner kabel.

Slutligen undrade Majvor Johansson om samtliga kommuner kommer att svara på båda remisserna. Det har kanske inte gått fram till alla att det handlar om två olika ärenden.

En kvinna vittnade på mötet om den oro hon känner, främst för sina barn, sedan man gjort mätningar som visar att bostaden utsätts för betydligt högre doser elektromagnetisk strålning än vad som anses vara bra för hälsan.
– Jag vill inte bo här, säger kvinnan.
Hon bor hundra meter från en av kraftledningarna. Och hon vill veta vad politikerna kan göra för drabbade fastighetsägare. Och hon fick ett rakt svar.
– Det är inte mycket vi kan göra om staten valt att inte lösa in fastigheten, säger kommunalrådet Paula Örn(s), Ale kommun.
– Vi kan inte tvinga staten att lösa in ett hus som de inte vill lösa in, säger Paula Örn.

Årsmötet valde om Majvor Johansson till ordförande i Regional Motström.

Göran Åhrén, 0522- 64 25 42, goran.ahren@lrf.se