Till markägare berörda av Svenska Kraftnäts planerade 400 kV-luftledning mellan Skogsäter och Stenkullen samt Vattenfalls ombyggnation av 130 kV över Göta Älv.

Markägarmöten

Södra Skogsägarna och LRF inbjuder till markägarmöten i anledning av Svenska Kraftnäts och Vattenfalls planer på ny- och ombyggnation av luftledningar mellan Skogssäter - Stenkullen.

  • Tisdagen den 4 april, Ryds Missionshus, Nol
  • Måndagen den 10 april, Västerlanda Bygdegård, Furuhäll 151, Västerlanda
  • Tisdagen den 11 april, Restaurang Parasollen, Lundbyvägen 21, Gråbo

Alla mötena börjar kl. 19.00.

Information om vad som gäller vid koncessionsansökningar och hur man som markägare kan påverka processen.

Det är viktigt att ni lämnar synpunkter på remissen om ni anser att förslaget är undermåligt. Energimarknadsinspektionen beslutar men det är överklagningsbart. Regeringen är sista beslutsinstans.

Principiellt anser LRF att kraftledningar ska markförläggas.

LRF representeras av förtroendevalda i kommungrupper och regionstyrelse. Likaså representeras Södra av förtroendevalda.

Enklare förtäring.

Välkomna!