LRF är tydligt med att det är kablar i marken, helst intill befintliga vägar och järnvägar, som gäller. Oavsett om det sker med lik- eller växelström. Teknikutvecklingen har varit mycket stor de senaste åren och möjliggör helt nya lösningar. Tyvärr lyssnar inte Vattenfall och SvK på argumenten. Vattenfall är inblandat så till vida att väster, över och öster Göta Älv vill SvK sambygga i ca 80 meter höga stolpar. Enligt LRFs åsikt ger detta en mycket stor påverkan på landskapsbilden.

Stora ingrepp kommer att bli följden i skogen om ny kraftledningsgata ska tas upp. Enligt LRFs mening oacceptabelt.

Alla berörda har möjlighet att yttra sig över koncessionsansökan. Det är viktig att framföra sina åsikter. Inte minst hur företagandet drabbas ekonomiskt. Men även magnetfält, minskade skogsintäkter, stopp för utbyggnad av stallar och nya bostäder och förstörd utsikt är en del av det som man som berörd kan drabbas av.

Om man inte har begärt förlängd svarstid är det bråttom att svara. Senaste dag för yttrande är 170502. Många har fått förlängd tid. Så om ni behöver mer anstånd hör av er till Energimarknadsinspektionen.

Svenska Kraftnäts information om projektet >>

Underlag för koncessionsansökan >>

Birgit Jönsson
Företagsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se