Tjörns LRF har haft möte med Länsstyrelsen och diskuterat strandskydd, biotopskydd, naturvårdsområde, reservat och Natura 2000.

Henry Hermansson
Tjörns LRF, henry.hermansson@gmail.com