Där du har möjlighet att träffa flera medarbetare på Länsstyrelsen som arbetar med djurskyddskontroller samt bland annat Johan Dalén, VD för Svensk mink som pratar om djurrättsaktivisternas hot i framförallt sociala medier.

Båda dagarna börjar med kaffe kl 9.30. Avbrott för lunch runt 12 och avslut ca 14.30.

Dagarna delar vi upp i två delar.

Länsstyrelsen kommer att prata om gången vid djurskyddskontroller, föreläggande, omhän­dertagande, djurförbud, hävande av djurförbud och åtalsanmälan.

Polisen kommer att finnas med och berätta om vad som händer när en åtalsanmälan kommer in till dem. Vad kan du som lantbrukare förbereda dig på om du får en åtalsanmälan mot din djurhållning?

Del två handlar om djurrättsaktivism

Helen Andersson, mjölkbonde och bloggare, beskriver hur hon blivit anmäld av djurrätts­aktivister till länsstyrelsen för bristande djurhållning och på vilket sätt detta påverkat deras vardag i företaget.

Hur jobbar man när hot blir en del i din vardag för att du valt att hålla på med djurproduktion? Minkgårdar i Sverige har varit en utsatt produktionsgren i många år. Vad kan vi lära av dem? Johan Dalén, VD Svensk mink, för ett samtal om hur de jobbat med att bemöta och inte be­möta.

Hur kan vi hantera hot i sociala medier, hot i brevlådan eller i telefon?

Polisen finns även här med för att berätta hur de jobbar med djurrättsaktivister.

Stefan Brunander från regionstyrelsen LRF VG finns också med under dagarna samt någon från LRF Västra Götalands djurskydds- och bondeomsorgsgrupp.

Anmälan görs till Anna-Lena Holm 0511-34 22 50, anna.lena.holm@lrf.se senast tisdagen den 18 april.

Välkomna!

LRF Västra Götaland