– Hur skall man kunna återställa det här, undrade riksdagsledamoten Ingemar Nilsson, från resterna av den bergsklack vid Buttorp som sprängdes bort för drygt hundra år sedan för att skapa 450 hektar jordbruksmark.

På eftermiddagen visade kraftverksägarna Ingemar Nilsson vilka förändringar av Nossan som gjorts. I Nossebro berättade Sigge Larsson, Vårgårda, hur vattensänkningsföretaget Eggvena-Buttorp förändrat Nossan vattennivå och sträckning.

Sällskapet åkte sedan till Balltorp för att se platsen där man sprängt bort en bergsklack och därmed sänkt Nossan med 3-4 meter, i syfte att få mer jordbruksmark. Det var drygt hundra år sedan, och det gav 450 hektar mer jordbruksmark.

På platsen kan man tydligt se resterna av den bergsklack vid Balltorps kvarn som sprängdes bort. Den gamla intagskanalen till kvarnen, är flera meter över dagens vattenstånd.

Vem som helst kan se att Nossan är kraftigt modifierad. Vilket sällskapet också konstaterade på platsen. Men Nossan är inte klassad som kraftigt modifierad. Av myndigheterna.

Man kan alltså aldrig uppnå ”god ekologisk status” för Nossan, eftersom ”god ekologisk status” definieras som ”nära nog orörd”.

– Hur skall man kunna återställa det här, konstaterar Ingemar Nilsson, innan han reser tillbaka till Sundsvall.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se