Ordförande Dan Redenius har en lämplig föryngring, där vi kommer att se skillnaden på växten i och utanför hägnet. I området finns i vinterstammen ca 6,5 älgar/1 000 ha. Rådjursstammen är ganska stor. Ingen förekomst av dov- eller kronhjort. Vildsvinen står och bultar på porten.

LRF har vänligheten att bekosta materialet, så vi behövde bara göra jobbet. Uppgiften blir att visa hägnet för den stora skaran, så att det kan skapas förståelse i sambandet vilt och foder.

Erbjudande till LRFs lokalavdelningar om referenshägn >>

Ruben Enochsson
Ledamot Vänga LRF-avdelning och styrelseledamot LRF Västra Götaland, rubenoch@telia.com