- Västra Götaland är ett offensivt område inom jord och skogsbruk. Företagarna inom dessa branscher är bra på att se lönsamhet i gårdsanpassade fosforåtgärder.

Vad tror du är framgångsfaktorerna i detta arbete? 

- Bra och engagerat deltagande i Greppa Näringen, tillgång till rådgivare som bollplank, goda nätverk lantbrukare sinsemellan som sporrar till lönsamma åtgårder i samverkan med miljön.

För mer info >>

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se