Paul Johansen ser ut som om han själv just har klättrat ner från en ledningsstolpe. Men han jobbar med teleteknik, förklarar han.

Paul Johansen tycker att Svenska Kraftnäts argument för att bygga den nya kraftledningen inte håller. Han tror dessutom inte att kraftledningar på master genom luften har en framtid.
– Det kommer att komma ett förbud mot kraftledningar, säger han. De är alldeles för sårbara, menar han.

Allt större problem med stormar räcker som argument, menar han.
– Stormsäkra. Redan där har du ett argument för att gräva ner kabel. Sedan har vi ett växande terroristhot. De ekonomiska argumenten är nog så viktiga, menar Paul Johansen.

– Räddar du skogsmarken ökar du dessutom kolsänkan, säger han. Allt talar i samma riktning, menar han.
– Gräv ner!

Varför man fortsätter med en gammal teknik i Sverige förstår han inte.
– Titta på Detroit! Ingen köper V8-or idag, säger han.
– Varför denna ovilja att satsa på ny teknik?

Problem med växelström kontra likström går att lösa menar han. Och i havet idag är allt likström.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se