Välförtjänt pris till Tomas som är ett föredöme som svenskt modernt lantbruk. Utöver motiveringen så ställer Fogdegården upp med "skolskog" för Tidavads skola.

Motivering:

Fogdegården får sitt pris för att de i positiv anda tar emot tusentals konsumenter på ”kosläpp” och visar upp ett modernt svenskt lantbruk. Välskötta högavkastande ekologiska mjölkkor, egenproducerad solel som ger öppna landskap och många arbetstillfällen, stad och land knyts samman. 

Elisabeth Thisner
Ordförande LRF kommungrupp Mariestad, elisabeth.thisner@tele2.se