Länsstyrelsen och polisen redogjorde för gången om man som djurägare hade blivit åtalsanmäld. Länsstyrelsen redogjorde också för hur de ser på kontroller och hur de utför dessa.

Många av anmälningarna som kommer in är obefogade och de som blir anmälda för bristande djurskydd inom livsmedelsproducerande djur så är hela 70 procent av dessa obefogade. Jämfört med andra djurslag som smådjur, katt och hund så är det 50 procent som är obefogade. Detta visar att djurskyddet överlag är gott hos de svenska lantbrukarna.

Eftermiddagen ägnades åt att diskutera djurrättsaktivism och hur svensk mink arbetat med frågorna då det är en bransch som varit och är hårt ansatt. Rådet från Svensk mink och från polisen som fanns på plats under mötet var att anmäla allt som man ser, ta skärmdumpar om man får hot i sociala medier, IP nummer med mera. Är det så att man ser något misstänkt ute på sin gård eller upplever att man är utsatt är det också viktigt att man anmäler det.

Ett annat tips är att prata med varandra och stötta varandra då det kan vara tufft att få hot på grund av att man håller djur.

Stefan Brunander från regionstyrelsen redogjorde också kort för LRFs arbete med att lyfta förbättringsförslag till Länsstyrelsen inom djurskyddsområdet.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se