Under tiden var det några producenter som tagit tillfället i akt att få sin vara bedömd utav kockar och med en förhoppning om att någon gång i framtiden få diplomet för exceptionell råvara. Exceptionell råvara startade 2011 av kocken Björn Frantzén och journalisten Mattias Kroon. 2015 bildades den ekonomiska föreningen Exceptionell råvara.

Under året ordnar föreningen ett antal utvecklingsmöten runt om i landet där producenter kan få sina varor bedömda av kockar som bedömer köttet.

-  På dessa smakmöten är det dialogen och diskussionen mellan producent och kock det viktiga. Kocken beskriver vad den skulle vilja ha mer eller mindre av och producenten beskriver mer exakt hur det specifika köttet har blivit framtaget. Det kan handla om uppfödningsmetoder men också hur länge köttet hängt och i vilken temperatur. Dessa utvecklingsmöten är viktiga för att producenten då får möjlighet att förfina sin produktion. En gång om året sker ett stort Smakmöte i Stockholm och det är på detta mötet som man som producent kan få diplomet exceptionell råvara säger Mattias Dernelid, verksamhetsledare för Exceptionell råvara.

I Trollhättan provades vaktel, kyckling, nöt. Runt tjugo kockar och fyrtiotalet producenter över hela landet är anslutna till projektet och nya ansluts löpande.

Torsdagseftermiddagen ägnades åt en Minimässa där över 20 producenter presenterade sina produkter för intresserade kunder från restaurang, butik, offentliga kök och grossister. Arrangemanget genomfördes av LRF i samarbete med Lokalproducerat i Väst.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se