Representanter för LRF Västra Götaland har i veckan haft samrådsmöte med Länsstyrelsen i Västra Götaland. En fråga som var uppe till diskussion var statusen för jordbrukar- och landsbygdsstöden.

Status inom Jordbrukarstöden samt Landsbygdsstöden – Länsstyrelsen Västra Götaland >>