Pressmedelande 170526

Tvång är ingen bra arbetsmetod. Det har våra grannländer insett. Där har man infört frivillighet när det gäller att skydda skogen. I Sverige har försök lett till att myndigheterna återgått till sin favoritmetod, tvång. Det fungerar inte, menar LRF Västra Götaland.

När länsstyrelsen nu återigen bildar reservat med tvång slår de tyvärr spiken i kistan för en förtroendefull relation mellan skogsägare och myndigheter för många år framåt”, skriver LRF Västra Götaland i en motion till riksförbundsstämman.

I Sverige har myndigheterna motarbetat en ökad frivillighet, både passivt och aktivt, något som blivit möjligt på grund av en mycket svag styrning från regeringen. ”Arbetet har nu hamnat i en återvändsgränd”, skriver LRF Västra Götaland, som föreslår att LRF skall verka för att frivillighet skall vara den enda metoden för formellt områdesskydd i skogen.

– Det måste vara full frivillighet, det måste bygga på förtroendet att man kan säga nej, säger Sofia Karlsson, ordförande i LRF Västra Götaland.

– I praktiken kan man ju inte välja. Så länge tvångsmöjligheten finns kvar, fortsätter hon.

Det får många markägare att dra sig ur. Projektet blir därmed mest en pappersprodukt.

Bökande svin splittrar landsbygden
Jägare matar vildsvin som bökar upp böndernas åkrar. En klockren intressekonflikt enligt Töreboda kommungrupp. I en motion skriver man att Svenska jägareförbundet inte klarar att förvalta det allmänna uppdraget.

Jägareförbundets inställning till viltutfordring visar att man ”står i rak motsats till LRFs intressen”, skriver LRF Västra Götaland som står bakom motionen.

Jägareförbundet har därmed visat att man är oförmöget att spela en objektiv roll i viltförvaltningen, menar LRF Västra Götaland, som vill att regeringen utreder det allmänna uppdraget och jägareförbundets roll.

”Det är öppet mål för LRF”
Det är öppet mål, skriver Lennart Bogren ordförande i Skövde kommungrupp, i en motion som han själv får möjlighet att debattera med riksförbundsstyrelsen på LRFs riksförbundsstämma i veckan.

Läget är gynnsamt och det finns ett starkt intresse både för mat och miljö. Därför måste LRF ”kraftfullare än hittills” agera i frågor om vårt jordbruks koppling till samhällsekonomi och miljö, skriver LRF Västra Götaland som ställt sig bakom motionen.

LRF Västra Götaland vill att LRF fortsätter arbetet för att minska regelkrångel, och att LRF skall synas och höras mer i media, och tydligare bemöta osakliga angrepp mot livsmedelsproduktionen.

Han vill också att LRF-organisationen skall stötta medlemmarna ”med mera glöd och inspiration”.

– Vi har en livsmedelsstrategi, men där händer ingenting. Det är tomma ord, säger Lennart Bogren.

– Här tycker jag att LRFs ledning kan bli ännu tydligare.
Han varnar också för konsekvenserna av att antalet medlemmar sjunker.

– Ansluten areal till LRF har krympt med 15 procent på några år. Den arealen behöver vi ha i ryggen för att bli trovärdiga, säger Lennart Bogren.

Stämman skall också den 30 maj på eftermiddagen välja en ny förbundsordförande efter Helena Jonsson. Valberedningens förslag är Palle Borgström mjölkföretagare från Kilanda i Älvängen norr om Göteborg.

Fler kommentarer ges gärna av Sofia Karlsson, ordförande LRF VG, 0730-38 42 64 eller Lennart Bogren, ordförande LRF Skövde kommungrupp, 070-532 88 87.