Motivering:

Driver ett kombinationsföretag där dikoproduktion och naturvård är grunden. Gården är en positiv kraft i sin bygd. Arbetsglädje, modern teknik och god lönsamhet är hörnstenar i företaget som arbetar för att visa vikten av betande djur i landskapet.

Gårdens storlek består i 30 ha åker och 20 ha arrende. Eget bete är 13 ha samt arrende på drygt 200 ha naturbete av olika sorter. Gårdens affärsidé är att vara naturvårdsentreprenör och köttproducent i kombination.

De 45 moderdjuren arbetar hårt med att arbeta som naturvårdare. En stor del av betesdriften sker på en ö i Vänerns skärgård. Arrenderar betesmark på gårdar som saknar egna djur. Samarbete med grannar som odlar ekospannmål för att bryta vallar sker. Tillgången till naturbete styr djurantalet, endast avvanda kalvar betar åkermark innan se säljs till liv. Grovfoderarealen används maximalt för att producera vinterfoder till korna.

All betesmark som ägs har restaurerats till betesmark med höga biologiska värden.

God djurhälsa, avlar på lätta kalvningar och slår ut allt med avvikande lynne. Säljer livkalvar runt 300 kg i snitt. 0,95 avvanda kalvar per ko eller bättre. God lönsamhet.

Gården har varit besöksgård för LRF. Besök av praktikanter från Göteborgs Universitet (Landskapsvård, Dacapo Mariestad). Länsstyrelsenhar haft gården som stopp på nötköttsresor.

Jobbar för att visa behovet av djur i landskapet för att sköta biologiska och historiska värden samt ett klimatsmart kött producerat där alternativet vore skog.

Livskvalité och tid för roliga saker prioriteras. Det skall finnas tid för hobby och för att luncha med kollegor.

Strategin i företagandet går mycket ut på att optimera nyttjande av resurser. Att inte lägga tid och energi på saker som inte är lönsamma eller tråkiga. Planeringen styr mot att undvika dyra eller komplicerade situationer. Det gäller att hålla koll på regelverk så det som måste vara rätt är rätt när kontrollerna kommer.

I Anette Lykke Lundbergs film ” Mandelblom, kattfot och blå viol” från 2011 där man skildrar den biologiska mångfalden finns Alfred och hans köttdjur med.

Efter uppvakningen ifrån LRF och Skaraborgs Nötköttsproducenter blev det senare på kvällen studiebesök och grillning för nötköttklubbens medlemmar.

Gårdens hemsida >>

Petra Wirtberg
Företagsutvecklare LRF Västra Sverige,
petra.wirtberg@lrf.se