Hot eller bot var frågan många ställde sig under seminariet om antibiotikaresistens på Ekocentrum i Göteborg. 40 personer från olika yrken var på plats för att lära sig mer om antibiotikaresistens och hur det kan påverka deras framtid, både privat och professionellt.

Linus Sandegren, docent och lektor i Medicinsk Bakteriologi vid Uppsala Universitet beskrev Antibiotikan som mirakelmedicinen som vi håller på att förlora.

– Det är viktigt att vi inte överanvänder den, för när vi väl behöver den måste vi kunna använda den. Redan idag är den nödvändig för små barn, svårt sjuka som många cancerpatienter men också många äldre. Om inte något görs kommer vi i framtiden att dö i många enklare sjukdomar och vi kommer inte kunna utföra många operationer eller behandlingar, var Linus besked till publiken.

Kristina Yngwe, riksdagspolitiker från centern som drivit frågan hårt, beskrev hur de dagligdags arbetar för att påverka på EU-nivå. Ingrid Pettersson som till vardags är grisskötare beskrev för publiken hur man som bonde jobbar praktiskt med antibiotikan och vilka regler varje bonde måste följa. Det var många i publiken som blev imponerade över vilken bra kontroll det finns ute på gårdarna kring antibiotikaanvändningen.

Helle Unnerstad från SVA beskrev SVAs uppdrag och vilken övervakning som finns kring resistenta bakterier. Sist ut var 1928 Diagnostics som är ett företag som försöker ta sig in på marknaden med en metod där man snabbare kan kartlägga vilken bakterie som finns i ett prov och på så sätt kan läkaren snabbare sätta in rätt antibiotika och detta minskar risken med resistens.

Vill du läsa mer så finns i dagens Land en Hallå där med Matilda Karlsson som arbetar som samordnare för förskolorna i Göteborgs stad centrum.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se