Han flyttade sin verksamhet till Marks kommun och fastnade då i en omfattande juridisk strid mot Länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen som vill stoppa hans hästhagar i strandmiljön längs Surtan.

Marken har tidigare betats av kor som då gick ända ner i älven för att dricka vatten. När Bergh etablerade sig så byggdes hästhagarna med en korridor till vattnet där allmänheten kan ströva fritt. Tillgängligheten till stranden har således ökat. Men eftersom hästen - till skillnad från kossan - inte omfattas av undantaget från dispens för att bli inhägnad nära vatten, så uppstod en tolkningsmöjlighet som Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen inte var sena att nyttja. När djurslaget ändrades så var strandskyddets värden plötsligt hotade.

Nu är frågan uppe i Mark- och miljöverdomstolen och drivs där med stöd av LRF som ett så kallat principmål. I veckan kom domstolen ut till gården för att se hur det såg ut i verkligheten och på plats fanns även Marks kommun, LRF och Naturskyddsföreningen.

Robert Bergh fick berätta om sin verksamhet och ombudet Lisa Kylenfeldt på LRF Konsult redovisade den juridiska delen. 

Slutlig dom väntas i augusti. Då får vi alltså veta vad häst är för något. Fågel, fisk eller mittemellan?

LÄS MER: Robert Bergh hyllar LRF Häst

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se