Det handlar primärt om tjälsäkring och anpassning till dagens laster. Jag får under året en hel del inspel från våra medlemmar och dessa förs in både löpande och på de fysiska mötena till Trafikverket.

På mötet diskuterades bland annat vinterväghållning (som egentligen inte är en fråga för bärighetsgruppen men som medför en del frustration när den inte fungerar), BK74 (ny viktklass), stängning av vägar i tjällossning och naturligtvis prioritering av åtgärder på olika vägar.

Av de vägar som medlemmar skickat mig för vidarebefordran har dessa fått ändrad status/planerade åtgärder (det finns 5 olika klasser för prioritering):

  • 2205 är riktigt dålig och prioriteras upp från prio 2 till prio 1
  • 2206 här ska en bärighetsutredning göras. Pga Nössemarks sågverks utökning kommer Nössemarksvägen att åtgärdas och då blir denna väg ytterligare mer viktig eftersom den ansluter.
  • 2137 ska beläggas.
  • 2011 ska beläggas från Upphärad till Koberg, åt andra hållet ska åtgärdsplanering göras.
  • 2097 (här har många lobbat, inte bara till oss utan på flera håll) prioriteras upp från prio 5 till prio 3.
  • 2133 och 2135 är in- och utfarter till slakteriet i Brålanda. Här har trafiken utökat betydligt och utredning är planerad för att göra åtgärder. Det är också en farlig korsning med E45 som bör göras om i samma veva så det är ett något större projekt.

Kontakta mig om du har några frågor om vägar i länet!

Jenny Nilsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, 054-54 52 62 eller jenny.nilsson@lrf.se