En och annan västra götalänning och värmlänning hade också hittat dit. LRF Ungdomen från Skaraborg och Värmland hade ordnat en resa med en rad olika studiebesök längst med vägen. Susan Larsson och Jennifer Malmevik, LRF Ungdomen Skaraborg, uppskattade studiebesöket som de gjort dagen innan på akrylatbensinföretaget Aspen i Hindås och skulle också passa på och lyssna till Antibiotikseminariet där Emilia Astrenius Widerström deltog i ett panelsamtal tillsammans med bland annat Fredrik Federley (europaparlamentariker).

Peter Svensson och Niklas Svensson, LRF Ungdomen Skaraborg, hade köpt en tröja och mest strosat. Eva Maria Friberg från N&N resor ägnade sig åt kundvård och pratade med lantbrukare som tagit och tar emot studiebesök. Edvard, Filip och Hans-Olof Nyman hade mest pratat med folk.

– Pappa bara pratar och pratar, konstaterade Filip.

Rustan Carlsson skulle spana in nya maskiner och tala med VDn för Sveriges frö och oljeväxtodlare och tillika Rustans dotter Anneli Kihlstrand.

Borgeby drog även folk från andra delar av Sverige och bussar från Gotland och Örebrotrakten kunde skönjas på parkeringen. Även folk från våra nordiska grannländer hade hittat till Borgeby.

Rabbe och Fredrik från Finland hade tagit sig till Borgeby för att titta på maskinnyheter. De ägnade sig åt entreprenadverksamhet och spannmålsodling utanför staden Ekenäs i södra Finland.

– Vi har ingen motsvarighet till mässan hemma i Finland så det är därför vi är här avslutade Rabbe.

Vill du lyssna till Antibiotikaseminariet i sin helhet. Här hittar du också ett axplock av vad som hände på Borgeby.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se