Kommungruppen i Åmål motionerade om hur detta påverkar relationen till markägarna, bland annat när det gäller ledningsrätten. Stämman beslutade om att en skrivelse skulle skickas till Skanova och nu har svaren kommit.

I svaret sägs bland annat att ledningarna i huvudsak kommer finnas kvar i marken, men att det framtida ansvaret fortsatt finns kvar hos Skanova. Det är också fortsatt viktigt att begära ledningsutsättning eftersom det finns ledningar som fortfarande kommer vara i bruk.

Alla frågor och svar (rött) med anledning av motionen finns här >>

Vill du veta vilka kopparstationer som ska stängas så har Telia en sådan lista >>

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se