Den har tömt ditt förråd på kunskap och har inte längre någon stimulans eller motivation att stanna kvar. Om du däremot lyckats behålla din arbetskraft i fem år eller mer så berömmer jag dig. Grattis! Du har en lojal arbetare, som är hos dig helhjärtat. Du kan känna dig trygg.

Tänk dina anställda som ansiktet utåt för ditt företag, en levande non-stop reklam på två ben. Låt mig förklara.

När den anställde stöter på nytt folk på mässor, utbildningsdagar, grillkvällar osv. Så gör den en ansträngning till att utbyta erfarenheter och vidga sitt nätverk. Vid frågan, vilken sysselsättning man har, så berättar den anställde med bister ton var den arbetar samtidigt som den rynkar lite på näsan. Håll med om att det ser inge vidare ut hos mottagaren. Den känslan som kryper fram hos motparten har en betydande roll.

Ditt företag behöver vara attraktivt på fler platser än hos dina köpare och banken. En glad och stolt arbetare lockar över fler till vår bransch, ger större förtroende för det gröna näringslivet och kanske det viktigaste av allt, fler konsumenter till våra produkter.

Det som i regel en anställd behöver för att känna sig uppskattad, behövd och som en i teamet är information och möjlighet till påverkan på sin arbetsplats.

Så för att behålla dina anställda eller få dom att vilja komma tillbaka nästa säsong så är mina tips följande:

  1. Sätt upp mål tillsammans, små som stora. Under denna omgången provar vi så här. Detta året satsar vi på det här osv.
  2. Sitt ner tillsammans en stund varje dag. Undervärdera inte den anställdes behov av socialt umgänge. Har man endast en anställd så rekommenderar jag ERFA-grupper (Erfarenhets grupper) där den anställde kan prata med andra i samma arbetssituation.
  3. Stimulera och utbilda din personal. Det är oftast stimulansen och motivationen som driver folk vidare. Har man inte kul på jobbet så utför man heller inte sitt bästa arbete.

Till slut några väl valda ord:

Se dina anställda som en investering, inte en kostnad!

Susan Larsson
LRF Ungdomen, k.susan.larsson@hotmail.com