Enligt lagen ska all mark hållas fri från flyghavre.

Tänk på att:

  • Rengör tröskan, extra viktigt vid maskinsamverkan.
  • Täck alltid dina vagnar.
  • Kontrollera fälten regelbundet, 2 - 3 gånger under sommaren.
  • Var extra noggrann med plockningen under kraftledningar och på översvämningsmarker.
  • Handplockning tar mycket tid så övervärdera inte dina möjligheter att hinna med att plocka innan flyghavren drösar.
  • Kemisk bekämpning – effektivt vid stor flyghavreförekomst.
  • Inte odla havre om du har flyghavre.
  • Variera växtföljden, öka andelen höstsådda grödor, vall potatis och oljeväxter.

Mer information på Länsstyrelsens hemsida

Läs mer om bl a flyghavrens biologi, spridningsvägar, bekämpning och flyghavrelagen >>

Fakta om flyghavre från Länsstyrelsen med kontaktuppgifter till deras växtodlingsrådgivare >>

Renkavle

Vi vill i år också trycka på att renkavle är ett problemogräs att beakta.

Renkavlen är ett ettårigt ogräs som sprids med frön, normalt höstgroende. Den förökar sig lättare i växtföljder med mycket höstsäd och reducerad bearbetning. Spridningen sker lätt med maskiner och det är därför viktigt att göra rent innan man flyttar dem till ett nytt fält, om det kan finnas renkavle. Oftast hittas de första plantorna vid infarter, där man kört in eller lastat av maskiner.

Renkavlen har lätt för att bilda resistens mot bekämpningsmedel. Därför är det viktigt att kombinera kemiska och icke-kemiska metoder för att hålla renkavlen borta. Vid mer omfattande problem i gröda som har gått i ax kan det till och med vara aktuellt att totalbekämpa området eller ensilera hela grödan. Vid måttlig förekomst bör renkavlen plockas när man ändå kollar flyghavre.

Renkavlen kan förväxlas med kärrkavle, ängskavle och timotej.

Mer information om renkavle >>

Carl-Fredrik Svederberg
Styrelseledamot LRF Västra Götaland och ordförande i Västra Sveriges Flyghavrefond, carlfredrik@lackokungsgard.se