Från Västra Götaland var vi sjutton fullmäktige som tidigt på tisdagsmorgonen tog tåg till Stockholms Central för att därefter med buss förflytta oss till Sånga-Säby.

Efter sedvanlig välkomnande av LRFs ordförande och VD utanför dörrarna till Sånga-Säby så registrerades vi och sedan öppnade Helena sin sista stämma. Årets lokalavdelning blev Ilsbo ifrån Gävleborg. En liten engagerad avdelning som har skogsfrågorna i centrum.

Stämmoförhandlingarna drog igång med de vanliga formaliapunkterna innan redogörelse och årsredovisning från VD. Detta blev stämmans första egentliga diskussion. Som vanligt var vår egen Ronny Johansson starkt engagerad. Ronny framförde spetsiga frågor kring delar av redovisningen, och stämmans tydliga medskick till styrelsen är att överväga nyttan av dotterbolaget Macklean. Annars klarade sig Anders Källström bra, främst mht ett starkt resultat i ryggen. Kvarstår gör förutom Macklean även LRFs pensionsskuld. Styrelsen tog på sig att nogsamt bevaka frågan framöver.

Efter VDs redovisning anmälde avgående revisor Peter Strandh sin och de förtroendevaldas revisionsberättelse. Det var en märkbart rörd revisor som med sju års revision nu lämnade över till en annan firma. Som avslutning meddelade han att han nu ansökt om medlemskap.

Därefter kom vi in på valärenden. Det var med in viss spänning i luften som vi tog oss an detta block av val med val av ny riksförbundsordförande som kronan på verket. Under lunchen och det efterföljande kaffet försökte jag pejla stämningen bland de övriga fullmäktige runt om i landet som jag känner. Det fanns dom som trodde att det skulle kunna bli en liten strid om ordförandeposten, men när vi väl kom till valen var det helt odramatiskt.

Palle valdes till ny riksförbundsordförande och höll därefter ett engagerat och bitvis humoristiskt anförande. Jag tror personligen att det kommer bli mycket bra med Palle som ny ordförande. Han har lång erfarenhet från kooperationen både inom Lantmännen och Arla, samt från LRF. Jag tror det är viktigt att vi har en ordförande som har respekt och förståelse för den folkrörelse som LRF är. I de samtal jag haft med Palle så är jag övertygad om att han kommer genomföra de åtgärder som är nödvändiga för att ta LRF in i framtiden.

Mot slutet av dagen kom jordbrukskommissionär Phil Hogan och hade ett timslångt anförande med en kort frågestund efter. Det är lätt att få en uppfattning av en människa från media, men jag måste säga att det var en annan bild efteråt. Lugn, påläst, vänlig och tydlig tycker jag är värdeord för att beskriva Phil Hogan. Han gav ett mycket bra intryck och det känns som att han kan genomföra de förändringar som krävs för att få till en stabil jordbrukspolitik inom EU.

Tidigare under dagen hade han och Sven-Erik Bucht besökt ett närliggande jordbruksföretag. Det mest intressanta han sade under sitt anförande var en idé som han bar på – att ge stöd till äldre lantbrukare att avveckla sitt företag för att ge plats åt yngre. Dvs egentligen i motsatt system mot vad vi har idag.

Dagen avslutades med stämmomiddag och dans. En trevlig kväll med god mat och både nya och gamla bekantskaper. I år var ingen extern konferencier inhyrd, utan Arne Lindström, LRF Västerbotten och Martin Moreus, LRF Dalarna var kvällens värdar. De har båda talets gåva och höll ihop kvällen på ett fint sätt. Ordföranden för LRFs motsvarighet på Island sjöng och bjöd på sig själv från scen och lovordade samarbetet med LRF och Helena Jonsson. För de som känner mig så vet ni att jag inte är så dansant av mig, så kvällen avslutades istället med diskussioner och öl. Värt att nämna är att Sång-Säby har som första restaurang i Sverige erhållit Kött från Sverige-märket.

Nästa dag var det ett pressat schema när sextio yttranden skulle gås igenom. Presidiet gjorde som vanligt ett fantastiskt jobb under ledning av Johnas Rundgren och Kristina Yngwe. Det blev ett bra utfall för LRF VGs motioner där vi egentligen bara tappade den om det allmänna uppdraget för Jägareförbundet. En av de hetaste diskussionerna var kring Revaq-certifieringen och att utreda LRFs hållning till detta.

Efter stämmoförhandlingarna utdelades LRFs guldnål. Kul för oss i vår region var att den tilldelades Gunilla Nordberg, Mariestad för sitt långa engagemang inom GRO. Grattis än en gång Gunilla!

Det blev ett tårfyllt avsked av Helena Jonsson. Hon avtackades av Arne Lindström och Åke Hantoft. Helena tog fram sin man Göran på scen och tackade honom för hans stöd. Det blev en lång applåd. Vi tackar alla för det arbete som Helena lagt ned för oss under sina år inom LRF. Någonting säger mig att vi inte har sett det sista av Helena.

Slutligen blev det en lång hemresa med buss, tåg och bil. Det fanns gott om tid att reflektera och prata med sina kollegor på vägen hem. Nu kan vi bara hoppas på att vi får till lite ”verkstad” framöver.

Carl-Fredrik Svederberg
Regionstyrelseledamot LRF Västra Götaland, carlfredrik@lackokungsgard.se eller 070-343 18 19