Länsstyrelsen backar. Ledningen har tagit till sig av kritiken och avblåser nu den aviserade tillsynen av vattenkraftanläggningar som fått förelägganden och förbud. Inga åtgärder vidtas innan enklare regler är på plats.

Länsstyrelsen skjuter upp den planerade tillsynen av småskalig vattenkraft. Bakgrunden är den debatt som uppstått sedan myndigheten skickade ut brev till kraftverksägare som fått förelägganden om att söka tillstånd, där man aviserade nya tillsynsbesök för att kontrollera att man inte producerade någon el.

Västsveriges vattenkraftförening reagerade med att skriva ett brev till länsstyrelsen där man ifrågasatte om det var rimligt att sätta in åtgärder mot kraftverksägare när regeringen håller på att ta fram ett lagförslag om enklare regler.

Länsstyrelsens agerande har kritiserats i media. Havs- och vattenmyndigheten har uttalat sig och sagt att man vill att länsstyrelserna arbetar med dialog och samverkan och inriktar arbetet på åtgärder.

Flera organisationer har framfört synpunkter. Och på torsdagen kom beskedet. Länsstyrelsen backar.

”Länsstyrelsen har inte lyckats etablera den dialog vi har önskat kring frågan om tillsyn av småskalig vattenkraft. Istället har en debatt blossat upp, som inte speglar Länsstyrelsens ambition att vara en lyhörd myndighet”, skriver länsstyrelsen i ett brev till Västsveriges vattenkraftförening.”

”Ett regeringsbeslut om enklare regler för tillstånd för vattenkraftverk har dessutom aviserats. I väntan på det kommer inte Länsstyrelsen att genomföra fler tillsynsinsatser utan arbetar för att hitta nya former för dialog och samverkan”, skriver myndigheten vidare.

Länsstyrelsen skriver också i brevet till kraftverksägarna att man kommer att jobba vidare med att kartlägga i vilka vattendrag den kommande miljötillsynen kommer att göra störst nytta.

”Vi är öppna för möten och andra initiativ från olika parter”, skriver länsstyrelsen och tillägger att man gärna vill ha ett möte till hösten och att man hoppas på ”en ny och fördjupad dialog”.

Brevet är undertecknat Sandra Brantebäck.

Länsstyrelsens pressmeddelande 170615 >>

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se