LRFs Jämställdhetsakademi >>

Min tanke är att lantbruket ska våga vidga sina vyer och se den arbetskraft som söker sig till de gröna näringarna. Det gäller att fånga upp och hålla kvar de som aktivt väljer att i vuxen ålder byta sysselsättning och bransch. Vi har inget att förlora på att ta till de kunskaper som finns i andra yrkeskategorier.

Jag tror att det vi främst kan ta till är ett skarpare företagartänk där vi ser till hela företaget tillsammans med dess arbetare. Attityden är sedan gammalt något som vi bör jobba på så ett större inflytande av ”Service-mindness” ligger inte helt fel.

Det är ett imponerande gäng i styrelsen och det känns helt rätt att LRF Ungdomen är en del och representerar de unga i Gröna näringar.

Tillsammans blir vi rikare!

Susan Larsson
LRF Ungdomen, k.susan.larsson@hotmail.com