LRF är kritisk till att en stor del av sträckan blir en plus en väg. Det kommer att bli problematiskt för bland annat alla transporterna till Lagerhuset i Vara. Visserligen planeras det fickor för långsamtgående trafik men det gäller också att kunna komma ut på vägen igen, särskilt i högtrafik. Frågan är vad Trafikverket vet om tunga traktorlass och dess accelerationsförmåga.

Hela sträckan blir mötesseparerad och med viltstängsel. De anslutande vägar som blir kvar förses med färister.

Skiss på vägens utformning (sidan 44) >>

Skrivelse till Trafikverket 170605 angående samrådsunderlag E20, delen Eling – Vara, TRV 2015/80601 >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se