I Sparlösa finns nu ett sådant hägn som LRF-avdelningarna och enskilda kan besöka.

För att få bättre kunskap om hur mycket vilt det finns och hur de påverkar skogsbruket är ett demostängsel till stor nytta. LRF har skapat ekonomiska möjligheter för LRF-avdelningarna att hämta ut stolpar och 50 m stängsel i närmsta Granngårds-butik.

I lördags samlades jaktlaget i Sparlösa, Vara kommun i markägare Lars Nilssons skog. Lokalavdelningsordförande i Vara-Levenebygden Tomas Svensson ledde arbetet med att sätta upp stolpar och stängsel. På en dryg timma gjordes arbetet och sedan intogs kaffe och diskuterades skogsbruk och viltets betydelse runt brasan.

Under 6-8 år finns det nu fantastiska möjligheter att jämföra vegetationen inom de stängslade 150 kvadratmeterna med hur det ser ut utanför stängslet.

Lars Nilsson
Skogsägare i Sparlösa, sparlosanilsson@gmail.com eller 070-376 49 30