Dottern Karin Cederberg är kritisk till djurskyddsinspektörerna, och till staten som driver vitet trots att gården byggt ett nytt stall. Nu hjälper hon sin far att utöka verksamheten och satsa på att föda upp fler hästar.

Karin Cederberg är dotter till Sune Hjerpe och engagerar sig för gården och hjälper sin far att utöka verksamheten att föda upp nordsvenskar.
– Vi har ansökt om tillstånd att ha mer än nio hästar, säger Karin Cederberg.
Gården är nu godkänd för att ha 15 hästar och man får sälja tio hästar om året.
Karin Cederberg är dock kritisk till hur länsstyrelsen har behandlat hennes far. Hon tycker att 90 000 kronor för att för sent ha åtgärdat en takbjälke som sitter tio centimeter för lågt, och för att ha haft för många hästar, är lite för tufft för en småbrukare.
– Vi skrev det till förvaltningsrätten att vi har gjort allting som länsstyrelsen krävde, men fick svaret att vi inte gjort det i tid.
– Den springande punkten är vad staten skall använda viten till, säger Karin Cederberg, som sitter i styrelsen för LRF:s kommungrupp i Uddevalla.
Karin Cederberg tycker att djurskyddsinspektörernas attityd är minst sagt märklig. Men främst ifrågasätter hon att de driver vitesärendet vidare trots att hennes far byggt ett nytt stall till hästarna för 400 000 kronor.
Det är som om inspektörerna ville straffa honom för att han inte byggt om det gamla stallet och tagit bort balken, menar hon.
Nu används inte det gamla stallet längre. Och gården har byggt ett nytt stall. Hon tycker att saken därmed borde vara ur världen.
Hon tycker att detta med viten borde ses över. Nu när allt är åtgärdat så finns motivet för vitet inte längre. Men staten anser sig ha laglig rätt att kräva in pengarna ändå.
– Vem sätter vitena och beloppen, undrar Karin Cederberg, som menar att ingen tar ansvar för detta efteråt.
Tanken uppstår att det kan finnas ekonomiska motiv i slutändan, menar hon.
– Man undrar ju, säger Karin Cederberg.
Hon berättar också att gården Gusseröd haft ett nytt tillsynsbesök. I dagarna. Attityden från djurskyddsinspektörerna var nu förändrad.
– Nu är det plötsligt jättefint här, säger Karin Cederberg.
Hon berättar att de tog bilder på hagen där hästarna gick och betade för att de tyckte att det var så fint. Den ena inspektören sa att hon skulle använda det som ett positivt exempel.
– Här har de nagelfarit allt med tumstock och förstoringsglas, säger Karin Cederberg.
Och så är det plötsligt bra allting. Men vitet skall gården ändå betala. Förvaltningsrätten har beslutat att gården skall betala vitet, eftersom åtgärderna inte har vidtagits i tid.
Gusseröd avkrävs tillstånd för verksamheter som många andra gårdar inte har tillstånd för, och inte heller känner till att man behöver ha tillstånd för, menar hon.
För att få tillstånd att ha fler hästar har myndigheten krävt kompletteringar. En del krav verkar sanslösa, menar Karin Cederberg. Myndigheten kräver, trots en grundlig kännedom om gården, bland annat uppgifter om utbildning och ritningar på byggnaderna.


Vi har sökt berörda djurskyddsinspektörer för en kommentar. Vi har fått beskedet att den ena är sjukskriven och att den andra bara tar emot telefonsamtal på vissa tider. Vi återkommer därför när vi fått en kommentar från länsstyrelsen.

Göran Åhrén
Kommunikatör LRF Västra Sverige, goran.ahren@lrf.se